Kontakt

Fundacja „BĄDŹ CZŁOWIEKIEM””

47-225 Kędzierzyn-Koźle
ul. Wyzwolenia 7
tel. 660 517 906, 501 530 909

fundacjabc@wp.pl

www.badzczlowiekiem.pl

numer KRS 0000071851
NIP 749-19-15-622

Nasze konto: PBS 32 8882 1032 2001 0025 3637 0001

Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie art.13 ust1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (RODO), informujemy, że

Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja „Bądź Człowiekiem” z siedzibą: ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dane przetwarzamy w celu realizacji ustawowych zadań fundacji oraz realizacji zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c i e, art. 9 ust. 2 lit.g RODO, ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591)

Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanego na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Dane są przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy.

Każdy zainteresowany ma:

  • dostęp do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
  • możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane pobierane są za zgodą zainteresowanego, są wymogiem ustawy i warunkiem podpisanej umowy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.