Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 pobierz i przeczytaj(.PDF)

Bilans za rok 2018 pobierz i przeczytaj (.PDF)

Wprowadzenie do sprawozdania finans. za 2018r. pobierz i przeczytaj (.PDF)

Rachunek wyników za 2018 pobierz i przeczytaj (.PDF)

Informacja dodatkowa 2018 pobierz i przeczytaj (.PDF)
 
 
 
 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2016  pobierz i przeczytaj (.PDF)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO pobierz i przeczytaj (.PDF)

BILANS za rok 2016 pobierz i przeczytaj (.PDF)

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT za rok 2016 pobierz i przeczytaj (.PDF)

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania z działalności pobierz i przeczytaj (.PDF)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2015 pobierz i przeczytaj (.PDF)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO pobierz i przeczytaj (.PDF)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r pobierz i przeczytaj (.PDF)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2015 r. pobierz i przeczytaj (.PDF)

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania z działalności pobierz i przeczytaj (.PDF)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2014 pobierz i przeczytaj (.rtf)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 r. pobierz i przeczytaj (.rtf)

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31.12.2014 r. pobierz i przeczytaj (.rtf)

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pobierz i przeczytaj (.rtf)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2013 pobierz i przeczytaj (.rtf)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r. pobierz i przeczytaj (.rtf)

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania z działalności za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pobierz i przeczytaj (.rtf)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2012 pobierz i przeczytaj (.pdf)

BILANS  za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. pobierz i przeczytaj (.pdf)

RACHUNEK WYNIKÓW z 31.12.2012 r. pobierz i przeczytaj (.pdf)

INFORMACJA DODATKOWA  do sprawozdania finansowego za rok 2012 pobierz i przeczytaj (.pdf)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2011 pobierz i przeczytaj (.doc)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. pobierz i przeczytaj (.doc)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za rok 2010 pobierz i przeczytaj (.doc)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności Fundacji „Bądź Człowiekiem” za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.pobierz i przeczytaj (.doc)