Zarząd

W czerwcu 2018 roku dokonano wyboru władz fundacji na kolejną, szóstą już kadencję. Zmiany nastąpiły tylko w Radzie Fundacji. Ponieważ Pan Jerzy Wiertelorz, oddany fundacji wieloletni prezes RF zrezygnował z pełnienia funkcji  (ze względu na zmianę pracy) przeprowadzono wybory uzupełniające.

Zarząd Fundacji działa w składzie:

Wanda Taczalska – prezes (działa społecznie)
Zofia Wisła-Szopińska – sekretarz zarządu (na etacie)                                                        Marzena Janicka – członek zarządu (działa społecznie)

Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością fundacji.

Radę Fundacji tworzą przedstawiciele wszystkich
spółek założycielek. Rada jest organem
o uprawnieniach nadzorczych i wnioskodawczych.

Prezydium Rady Fundacji:
Beata Budny – Prezes
Kazimierz Szymański – wiceprezes                                                                           Tadeusz Witko – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Szczepkowski – przewodniczący
Józef Karczmarczyk – sekretarz
Dorota Stanek – członek